Kadra

Dyrektor
mgr Stanisław Piotr Makara
stmakara@muzeumkresow.eu
Starszy kustosz, historyk sztuki
 
Zastępca dyrektora
mgr Barbara Woch
wochbarbara@muzeumkresow.eu
Starszy kustosz, historyk, konserwator zabytków metalowych
 
Księgowość i administracja
mgr Elżbieta Kosak
Główny księgowy
 
mgr Małgorzata Gudz
Główny specjalista ds. administracyjnych
 
Dział artystyczny
mgr Katarzyna Warmińska-Mazurek
Kustosz
 
Dział archeologiczny
mgr Grzegorz Dąbrowski
Kustosz, archeolog
 
Dział etnograficzny i budownictwa drewnianego
mgr Janusz Mazur
Kustosz, historyk sztuki
 
Dział historyczny
mgr Dariusz Sałek
Adiunkt, historyk
 
Dział oświatowy
mgr Barbara Kubrak
Starszy kustosz, specjalista w zakresie wychowania plastycznego
 
Przewodnik muzealny
Barbara Łuczkowska
 
Biblioteka
Grażyna Żurawel
Starszy bibliotekarz
 
Informatyk
mgr inż. Andrzej Rychlewski
 
Pracownicy obsługi
Marta Birnbach
Lesław Mazepa
Lesław Milo
Marcin Granda