Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2019 roku realizuje II etap bardzo ważnej inwestycji związanej z zabezpieczeniem zbiorów pod nazwą  Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap II. Inwestycja jest niezbędna ze względu na corocznie powiększające się zbiory, które muzeum jest zobowiązane zabezpieczać i przechowywać zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Na kolekcję lubaczowskiego muzeum składają się obiekty reprezentujące wiele dziedzin muzealnych / etnografia, archeologia, sztuka etc. /,  jednak szczególną wartość posiada kolekcja polskiego  rysunku współczesnego oraz kolekcja tkanin kresowych. Te cenne muzealia wymagają specyficznych warunków przechowywania w tym stałej temperatury i wilgotności powietrza. Budowa nowoczesnego budynku magazynowego pozwoli na prawidłowe zabezpieczenie tych cennych, ponadregionalnych kolekcji.

W budynku magazynowym wygospodarowano również miejsce na  pracownie dla pracowników merytorycznych oraz pracownię konserwatorską, co przyczyni się do zwiększenia  komfortu pracy muzealników i pozwoli na bieżące prace zabezpieczające muzealia.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego i  Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.