"A ptaki Śpiewają" Józef Izydor Dobrowolski

Muzeum Kresów w Lubaczowie serdecznie zaprasza na wystawę artysty malarza z Lubaczowa Józefa Izydora Dobrowolskiego "A ptaki śpiewają". 

Wernisaż będzie przebiegał z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych, a w związku z tym z ograniczoną liczbą zaproszonych gości. Z tego powodu wszystkich Państwa zainteresowanych twórczością Józefa Izydora Dobrowolskiego informujemy, że wystawę będzie można zwiedzać dopiero po wernisażu 9 sierpnia od godziny 14.00. Wystawa będzie czynna do 11 września 2020 r.

Zapraszamy do transmisji "na żywo" na naszym profilu: 
www.facebook.com/muzeumkresow

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Józef Izydor Dobrowolski 
Urodził się w 1949 r. w Lubaczowie, historyk regionalista, autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce historycznej, artysta malarz, pedagog, członek ZNP i ZPAP Okręg Gdański. Uprawia rzeźbę, malarstwo, pastel. 
W swoim dorobku ma 27 wystaw indywidualnych i liczne zbiorowe. W 1987 r. zajął I miejsce w Konkursie Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Polski Południowo-Wschodniej za obraz „Pieta”. Wystawiał w doborowym towarzystwie artystów tej rangi co: Magdalena Abakanowicz, Antonii Fałat, Rafał Olbiński, Krzysztof Oraczewski, Teresa Pągowska, Jan Tarasin, Edward Dwurnik, Stanisław Rodziński, Ryszard Kowalewski czy Gustaw Zemła.  Wiele prac artysty znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: we Francji i Włoszech, w Niemczech, Anglii, Irlandii, Szwecji, Kanadzie, USA oraz na Węgrzech. W 2002 r. TVP 2 wyemitowała program na temat twórczości malarza. Poświęcono mu też artykuły w takich tytułach prasowych jak: „Życie Przemyskie”, „Słowo Powszechne”, „Nowiny”, „Wprost”, „Art. Business”, „Nasz Dom Rzeszów”, „Gazeta Gdańska”.
 
Ważniejsze wystawy indywidualne:
1983 - Galeria PAX - Przemyśl
1987 - BWA - Krosno
1987 - Galeria PSEP - Rzeszów 
1994 - Muzeum Kresów – Lubaczów
1998 - Pałac Lubomirskich -Przemyśl
2002 - Dom Wojska Polskiego - Warszawa
2004 - TDK - Tomaszów Lubelski
2005 - 3 rue Andre Del (Montrmarte) - Paryż (Francja)
2007 - Atelier - Galeria Arts4 Bois Colombes (Francja)
2008 - Galeria im. O. Pio - Wałbrzych
2008 - MCK – Mieroszów
2011 - Galeria Dom Polski - Budapeszt (Węgry)
2011 - Galeria Erd (Węgry)
2015 - Dom Sztuki - Gdańsk 
2018 - Galeria ZPAP ul. Mariacka - Gdańsk, Happening „Wybicie się na Niepodległość”
2019 - Biblioteka Społeczna Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze, Gdańsk