Adam Styka - MALARSTWO - program edukacyjny

Warsztat współczesnego artysty malarza, czyli czym i na czym można malować /10-12 LAT/

Tradycyjne malarstwo to sztuka tworzenia obrazów za pomocą barwnych pigmentów rozcieńczonych wodą lub olejem lnianym i nanoszonych pędzlem na powierzchnię ściany, deski lub płótna. Przez wieki powstało wiele różnorodnych sposobów malowania, tworzenia obrazów, wiele kierunków i stylów artystycznych. Artyści szukają wciąż nowych środków wyrazu, chętnie eksperymentują z różnymi materiałami i technologiami chcąc uzyskać zaskakujące efekty. Zawsze jednak odkrywają przed nami piękno zamknięte w barwach. W toku zajęć zwiedzamy wystawę, analizujemy obrazy, poznajemy warsztat artysty malarza: materiały, narzędzia, cechy charakterystyczne malarstwa olejnego: technika, podobrazia, podstawowe zagadnienia związane z malarstwem: barwa, linia, faktura, światłocień…

Kompozycja – co to takiego?/10-12 LAT/

Każdy obraz przedstawiający opowiada jakąś historię. Zbudowany jest z plam barwnych i linii – plastycznych liter łączących się w wyrazy, czyli kształty. One z kolei budują zdania opowiadające o różnorodnych sytuacjach - plastyczne kompozycje. W sztuce abstrakcyjnej, nieprzedstawiającej artyści tak zestawiają barwy, kształty albo faktury, że oglądanie sprawia nam przyjemność estetyczną i pobudza do myślenia. Aby w obrazie zapanował porządek i żeby posiadał on estetyczną wartość należy zadbać o wszystkie elementy dzieła, tak by stanowiły harmonijną, zrównoważona całość. Dzięki różnym rodzajom kompozycji artyści mogą przedstawiać ruch, dynamikę, ukazać otwartość przestrzeni lub skupić naszą uwagę na przedmiotach zamkniętych we wnętrzu dzieła. Na przykładzie wystawy poznajemy różne rodzaje kompozycji plastycznych. Wykonujemy prace plastyczne, proponowane tematy: „Miasto ze snu”, „Tajemniczy las”/technika kolaż/ lub dowolne kompozycje inspirowane wystawą.

Czym jest sztuka współczesna?/13-16, 17-19 LAT/

Czym jest sztuka współczesna? Jaką pełni rolę w życiu współczesnego człowieka? Gdzie szukać jej początków? Jakim ulega zmianom? Jak ją odczytywać? Oto pytania, na które szukamy odpowiedzi. Zwiedzamy wystawę, analizujemy obrazy, poznajemy założenia, idee sztuki nieprzedstawiającej. Pracujemy z folderem zawierającym pytania pomocnicze służące do samodzielnej interpretacji obrazów prezentowanych na wystawie. Dotykają one różnorodnych problemów i zagadnień związanych ze sztuką współczesną, skłaniają do zastanowienia się nad oglądanym dziełem sztuki oraz osobistych refleksji Działamy następującą: według folderu dobieramy pytania do poszczególnych obrazów i szukamy trafnych odpowiedzi.

„Pomaluj swój świat na żółto i na niebiesko, czyli barwne fantazje”/7-9. 10-12 LAT/

Artyści i ich obrazy przemawiają do nas za pomocą barw – środków plastycznego wyrazu. Barwy ciepłe to barwy ognia: czerwienie, pomarańcze, żółcienie. Kolory zimne to barwy wody: różne rodzaje błękitu, zielenie. Temperatura barw wyraża także nasze stany emocjonalne: radość, smutek czy strach. Za pośrednictwem wystawy przenosimy się w świat abstrakcyjnych, barwnych fantazji. Wspólnie zwiedzamy wystawę, analizujemy obrazy. Na wybranych przykładach poznajemy podstawowe zagadnienia związane z barwą w malarstwie, rodzaje barw, ich wzajemne zależności. W toku zajęć wykonujemy prace plastyczne, proponowane tematy: „Radość”, „Wszystkie barwy tęczy”, „Niebieskie drzewo” lub dowolne kompozycje abstrakcyjne inspirowane wystawą, w ciepłej, chłodnej, szerokiej lub wąskiej gamie barw /technika mieszana/.

„W świecie geometrii – zrozumieć abstrakcję” /10-12, 13-16 LAT/

Sztuka abstrakcyjna powstała z chęci ukazania przez artystów nowego oblicza świata, widzianego przez pryzmat ich wyobraźni i wrażliwości. Pragnęli oni stworzyć z elementów form plastycznych, nową, nieistniejącą do tej pory wizualną rzeczywistość, kompozycję plastyczną opartą na swobodzie malarskiego gestu, spontaniczną lub przemyślaną i uporządkowaną. Pragnęli poruszyć wyobraźnią odbiorców, zadziwić ich tą nowością, wzbudzić uczucie zadowolenia estetycznego. Czy to im się udało? Szukamy odpowiedzi. Wspólnie zwiedzamy wystawę, analizujemy obrazy, poznajemy podstawowe pojęcia i terminy związane ze sztuką abstrakcyjną: abstrakcja geometryczna, liryczna. Wykonujemy dowolną kompozycję inspirowaną wystawą /technika mieszana/.

 

Serdecznie zapraszamy!