PROGRAM EDUKACYJNY DO WYSTAWY CZASOWEJ „SZTUKA ARCHIWUM”

„ZASKAKUJĄCE POŁACZENIE CZYLI JAK TO JEST ZROBIONE” /7 – 9, 10 -12, 13 – 16, 17 – 19 lat/

Sztuka współczesna jest przestrzenią eksperymentalną, w której artyści swobodnie, czasem w zaskakujący  sposób łączą środki wyrazu artystycznego i znaczenia.  Linia – plama, obraz – rzeźba. Czy połączenie tych elementów stanowi nową jakość? W toku zajęć zwiedzamy wystawę, analizujemy wybrane prace. W części warsztatowej, wykorzystując różne materiały i techniki wykonujemy własne prace artystyczne inspirowane tematem wystawy. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na złożoność  form wyrazu artystycznego.

 „W KRÓLESTWIE LITER” /7 – 9, 10 – 12 lat/

W tym królestwie litery rosną na drzewach, biegają, fruwają… Można je rysować, ozdabiać, ciąć przyklejać, tworzyć z nich obrazy i inne działa sztuki. Zwiedzamy wystawę  i na podstawie wybranych prac badamy relację pomiędzy słowem, a jego znakiem graficznym. W części warsztatowej wykonujemy własne prace związane z artystycznym przedstawieniem słowa, sylaby, litery. Warsztaty mają na celu poznanie historii piśmiennictwa w kontekście sztuki.

„ANALIZA DZIEŁA SZTUKI” /10 – 12, 13 – 16, 17 – 19 lat/

Lekcja przybliża uczestnikom zasady opisywania i analizy formalnej dzieł sztuki, w szczególności sztuki współczesnej. Podczas zajęć zwiedzamy wystawę, analizujemy  wybrane prace zapoznając się z  zasadami tworzenia opisu dzieła. W toku zajęć, wspólnej dyskusji, określamy układ kompozycyjny wybranych prac, użyte w nich materiały i wykorzystane techniki. Zajęcia mają na celu poszerzenie praktycznej umiejętności analizy dzieła sztuki.

„SZTUKA WSPÓŁCZESNA I JEJ SŁOWA” /13 – 16 , 17 – 19 lat/

W toku zajęć próbujemy odnaleźć własną drogę ekspresji artystycznej. Celem jest  kształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się pojęciami i terminami ze świata sztuki, wskazywanie i nazywanie elementów formalnych dzieła sztuki, umiejętne wykorzystywanie informacji we własnym działaniu twórczym, zwrócenie uwagi na przystępność sztuki współczesnej. Proponowane zajęcia plastyczne inspirowane wystawą: instalacja.