Witaj Niepodległa!

 

WITAJ NIEPODLEGŁA!

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży:

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości napełnia ogromną radością, skłania też do refleksji i zadumy, do pochylenia się nad historią, oraz losami naszego narodu.

Wspólnie poznajemy wybrane zagadnienia nawiązujące do wydarzeń 1918 r. i wybitne postacie historyczne. Przybliżamy lokalną historię i bohaterów tamtych czasów, naszej małej Ojczyzny. Wybranym spotkaniom towarzyszą prezentacje multimedialne, filmy, gry, zabawy edukacyjne, warsztaty historyczne i plastyczne.

 

Lekcje i warsztaty

- „Moja mała Ojczyzna” (6-9 lat)

Każde miasto ma swoją legendę, symbole, wizytówki – miejsca związane z jego historią oraz mieszkańcami. Są symbole bardziej oficjalne, jak też bardziej legendarne, wręcz baśniowe. Poznajemy jedne i drugie: początki powstania miasta i dzieje lubaczowskiego zamku, herb Lubaczowa, wybitne postaci i najważniejsze zabytki. Przybliżamy baśnie i legendy. Wykonujemy prace plastyczne inspirowane tematem.

- „Na znak białego orła” (6 – 10 lat)

Poznajemy legendę o „Lechu, Czechu i Rusie” i inne polskie legendy oraz symbole narodowe. Zastanawiamy się jaką rolę pełniły oraz jak kształtował się wizerunek naszego godła na przestrzeni wieków. Wspólnie szukamy jego wizerunków w przestrzeni muzealnej, wykonujmy prace plastyczne – godło Polski.

- „Witaj niepodległa” (6 – 12 lat)

Wiele dat jest ważnych w dziejach naszego kraju, ale dzień w którym Polska odzyskała niepodległość jest najważniejszy w historii. Jak to się stało? Przybliżamy zagadnienia związane z utratą przez Polskę niepodległości: rozbiory, dążenia niepodległościowe, powstania narodowe, wybuch I wojny światowej. Poznajemy sylwetki wybitnych Polaków i rodzimych bohaterów. Utrwalamy wiadomości: gry i zabawy edukacyjne o tematyce niepodległościowej lub warsztaty plastyczne „Kartka z kalendarza”.

- „Portret Marszałka”(6 – 10 lat)

Józef Piłsudski to jedna z najważniejszych postaci w historii Polski.

Legendarny dowódca, wybitny strateg, działacz niepodległościowy, polityk i wizjoner.

Przybliżamy sylwetkę Marszałka, prezentujemy film animowany, zwiedzamy muzealną ekspozycję w poszukiwaniu jego śladów. Wykonujemy „Portret Marszałka”, w różnych technikach plastycznych.

- „Drogi Lubaczowian do niepodległości 1914-1918” (12 - 15, 16 - 19lat)

Gdy w 1914 r. wybuchła pierwsza wojna światowa dla Polaków pojawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy od ponad 100. lat nasi zaborcy walczyli przeciwko sobie. Z jednej strony Niemcy i Austria, a z drugiej Rosja.

Po upadku monarchii naddunajskiej pojawiła się jeszcze kwestia przynależności państwowej terenów zamieszkałych przez ludność polską i ukraińską. Lubaczowianie skupieni w Polskiej Organizacji Wojskowej oraz żołnierze c. k. armii powracający po latach z różnych frontów działań zbrojnych, stanęli w rodzinnym mieście w obliczu konfliktu z wojskami Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. W toku zajęć przybliżamy przebieg walk o polskość Lubaczowa i sylwetki rodzimych bohaterów. Rozróżniamy elementy uzbrojenia wojsk austro – węgierskich, niemieckich i rosyjskich, rozpoznajemy  strategiczne obiekty wojskowy na pocztówkach oraz kreślimy przebieg walk na planie miasta.

- „Życie codzienne w Lubaczowie 1918-1939”(12 – 15, 16 – 19 lat)

Według spisu ludności z 1931 r. gminę miejską Lubaczów zamieszkiwało 2319 Polaków, 2145 Rusinów (Ukraińców), 1794 Żydów, 2 Czechów, 1 Niemiec. W oparciu o materiały zgromadzone w Muzeum przybliżamy klimat codziennego życia w kresowym miasteczku. Metodą dramy zaprezentujemy scenki jakie mogły się rozgrywać w urzędach, u rzemieślników, na jarmarkach, czy też w czasie wolnym i w okresie świąt.

-„Pocztówka z Lubaczowa” (12 – 15, 16 - 19 lat)

Prezentujemy Lubaczów na dawnych pocztówkach. Poznajemy drewnianą zabudowę miasta, najważniejsze budowle, zabytki, a także inne miejscowości powiatu lubaczowskiego sprzed 100 lat. Porównujemy widoki na pocztówkach ze współczesnymi zdjęciami, obserwujemy przemiany jakie dokonały się w miejskim krajobrazie w ciągu minionych lat. Poznajemy sprzęty i akcesoria związane ze sztuką fotografowania.