Briefing prasowy w Radrużu

17 stycznia 2020 r. w budynku muzealnym przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu odbył się briefing prasowy dotyczący realizacji projektu „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 przez Agencję Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu na Ukrainie (lider projektu) oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie (partner projektu). Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne dziedzictwo kulturowe regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury sakralnej będącej ważnym elementem krajobrazu kulturowego tego regionu.
W projekcie prezentowanych będzie 20 wytypowanych obiektów drewnianej architektury sakralnej (po 10 cerkwi z terenów Polski i Ukrainy), w oparciu o które realizowane będą poszczególne działania. Po stronie polskiej zostały wytypowane cerkwie: pw. św. Paraskewy w Radrużu, pw. Narodzenia NMP w Gorajcu, pw. św. Dymitra w Łukawcu, pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Borchowie, pw. św. Paraskewy w Łówczy, pw. Narodzenie NMP w Kowalówce, pw. Narodzenie NMP w Prusiu, pw. św. Dymitra w Szczutkowie, pw. św. Mikołaja w Radrużu.

W ramach projektu planowane są następujące działania:
- warsztaty fotograficzne z udziałem artystów fotografików wyłonionych w drodze konkursu,
- warsztaty dotyczące doświadczeń w zakresie zachowania architektury drewnianej (z udziałem ekspertów, władz samorządowych oraz lokalnych społeczności),
- 2 wystawy fotograficzne będące efektem pracy artystów fotografików biorących udział w projekcie,
- utworzenie bazy ok. 400 fotografii artystycznych dotyczących wytypowanych obiektów drewnianej architektury sakralnej na terenie Polski i Ukrainy,
- wydawnictwa promocyjne,
- poradnik dotyczący ochrony drewnianej architektury, skierowany do właścicieli tego typu obiektów, opracowany przez ekspertów w tej dziedzinie (wersja elektroniczna).

Wynikiem działań w ramach realizacji projektu będzie promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat, rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą, wymiana doświadczeń w zakresie zachowania architektury drewnianej, promocja regionu karpackiego w celu rozwoju turystyki i gospodarki regionu.