Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kowalówce

Cerkiew w Kowalówce sięga swymi korzeniami zapewne początku XVII w. W późniejszych stuleciach była jednak sukcesywnie przebudowywana. Najstarszymi częściami świątyni są obecnie sanktuarium i babiniec zbudowane w 1813 r. Nawa z wyniosłą kopułą i trójbocznymi aneksami po bokach wzniesiona została w 1902 r. Podczas tej ostatniej rozbudowy usunięto zapewne najstarsze XVII-wieczne partie świątyni. W wyniku długiego procesu budowy powstała obszerna świątynia doskonale wkomponowana w krajobraz wsi i w przebiegającą obok drogę. Wewnątrz zwraca uwagę bogate wyposażenie pochodzące z najstarszej fazy istnienia budowli. Należy do niego przede wszystkim ikonostas i ołtarze boczne z poł. XVIII w. W babińcu zachowała się również interesująca polichromia ze sceną Sądu Ostatecznego z 2 poł. XIX w. Obecnie cerkiew jest użytkowana na kaplicę w obrębie parafii rzymskokatolickiej w Cieszanowie.

Fotografie wykonał: Marek Kuziemski

Pobierz fotografie w wysokiej rozdzielczości

Wszystkie fotografie powstałe w ramach projektu, udostępniane są przez Muzeum Kresów w Lubaczowie na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.
Zachęcamy do ich pobierania i wykorzystywania do promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prosimy przy tym o wskazanie autorów fotografii wraz z adnotacją „Ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie”.