Workshop w Użhorodzie

W ramach projektu „Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zorganizowano międzynarodowe seminarium „Problemy zachowania i wykorzystania drewnianej architektury sakralnej na Ukrainie i w Polsce". Spotkanie odbyło się w dniu 10 marca 2020 r. na terenie Zakarpackigo Muzeum Architektury Ludowej w Użhorodzie (Ukraina)
Celem sympozjum było zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia ochrony drewnianej architektury sakralnej, a także konieczność podejmowania działań na rzecz utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturowego i zachowania go dla przyszłych pokoleń.
Podczas seminarium zabrali głos eksperci z Ukrainy i Polski. Mychajło Syrochman (wykładowca z Zakarpackiej Akademii Sztuk Pięknych) mówił o zniszczeniach, problemach konserwacji i konserwacji cerkwi na Zakarpaciu.
Anna Fortuna-Marek (kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie) omówiła sposoby konserwacji drewnianych kościołów i cerkwi w Polsce. Podzieliła się również swoimi doświadczeniami w zakresie podstawowych zasad odnawiania i rozwiązywania aktualnych problemów konserwacji architektury na terenie Polski.
Mychajło Prymycz (znawca architektury sakralnej, wykładowca z Zakarpackiej Akademii Sztuk Pięknych) mówił o wyjątkowych ikonostasach znajdujących się w zakarpackich cerkwiach. Podkreślił również potrzebę zachowania i odnowienia zabytkowych ikon i ikonostasów w sensie ogólnym.
Mariana Megela (zastępca dyrektora Zakarpackiego Muzeum Architektury Ludowej w Użhorodzie) opowiedziała historię powstania skansenu, a w szczególności historię translokacji do Muzeum cerkwi św. Michała z Szelestowa, wzniesionej w XVIII wieku. Tę wyjątkową świątynię uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć podczas zwiedzania skansenu.
Plonem seminarium będzie przygotowywany przez RDA „Zakarpacie” krótki podręcznik zawierający zalecenia dotyczące zachowania i efektywnego zarządzania drewnianą architekturą Zakarpacia.