Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Łówczy - wirtualna wycieczka

Cerkiew w Łówczy datowana jest na 1808 r. i znajduje się na miejscu świątyni z końca XVII w. Budowę zainicjował Jan Matczyński, dziedzic wsi, który znalazł miejsce swego wiecznego spoczynku w krypcie pod cerkwią. Zgodnie z wolą fundatora, świątyni nadano wygląd kościoła łacińskiego. Obecną formę zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej w 1899 r. Nad nawą wzniesiono wówczas kopułę oraz dobudowano duży babiniec. Pozostałością z początkowego okresu dziejów cerkwi jest wydłużone prezbiterium i ołtarz z 1 poł. XIX w. Nowszym elementem wystroju jest ikonostas z początku XX w. Elementami zespołu cerkiewnego są: drewniana dzwonnica oraz grupa cennych nagrobków na cmentarzu przycerkiewnym. Występuje wśród nich klasycystyczny pomnik Ignacego d’Thullie (zm. 1842 r.), jednego z następców dziedzica Matczyńskiego. Obecnie świątynia nie jest użytkowana i znajduje się pod opieką parafii rzymskokatolickiej w Płazowie.

Wirtualną wycieczkę przygotował: Tomasz Mielnik

Aby uzyskać dostęp do wirtualnej wycieczki kliknij tutaj