Działy

 

Celem Muzeum Kresów w Lubaczowie jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Zadania te wypełniają Dział Archeologiczny, Artystyczny, Etnograficzny i Budownictwa Drewnianego, Historyczny, a także Dział Oświatowy oraz Biblioteka. 
W ramach pracy poszczególnych działów organizowane są wystawy, prowadzone są zajęcia edukacyjne, wydawane publikacje z zakresu historii i kultury regionu, prowadzone są również badania terenowe. Muzeum prowadzi także szeroką współpracę z instytucjami kultury w kraju u za granicą.