Nieistniejące miejscowości

„Nieistniejące miejscowości powiatu lubaczowskiego” to projekt badawczy Muzeum Kresów, który powstaje w celu przywrócenia pamięci o mieszkańcach wsi i przysiółków, po których pozostały jedynie nazwy geograficzne. Publikowane tu będą informacje zaczerpnięte z literatury popularno-naukowej, prasy, stron internetowych oraz dokumentów z zasobów Archiwum Państwowego w Przemyślu, Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie.

W dostępnych materiałach wzmianki o wielu miejscowościach są fragmentaryczne lub nie ma ich wcale. Celem pozyskiwania od instytucji i osób prywatnych informacji uzupełniających dotychczasową wiedzę udostępniamy zainteresowanym adres do korespondencji: [email protected]

Wiedza, wspomnienia, dokumenty, fotografie, pamiątki, które pozyskamy tą drogą przyczynią się do wzbogacenia regionalnej wiedzy historycznej i upamiętnienia nieistniejących obecnie miejscowości i ich mieszkańców.

W ostępach leśnych powiatu lubaczowskiego można natrafić na liczne miejsca, odróżniające się od naturalnego otoczenia. Pośród leśnej roślinności pojawiają się skupiska drzew owocowych, barwinka, śnieguliczki, wśród których wyłaniają się porozrzucane, zaprószone ziemią i liśćmi cegły, papa, czy też inne fragmenty zabudowy po byłych gospodarstwach rolnych, nieistniejących już wsi i przysiółków.  O ich istnieniu przypominają bardziej widoczne krzyże i kapliczki przydrożne. Miejscowości te przestały istnieć w okresie okupacji w wyniku przesiedleń związanych z koniecznością oczyszczenia pasa przygranicznego po stronie sowieckiej (1939-1940), a przede wszystkim w trakcie konfliktu polsko – ukraińskiego, działalności eksterminacyjnej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz tzw. repatriacji i akcji „Wisła”. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami:

Utracone Dziedzictwo Kresów