Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie

 

Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego organizowane jest w lubaczowskim muzeum od 1993 roku. Początki kolekcji rysunku współczesnego w Muzeum Kresów w Lubaczowie sięgają lat 60. XX w. W latach 80. XX w. kiedy muzeum zostało upaństwowione, postawiono na rozwój zbiorów nie tylko w dziedzinie historii i sztuki regionu, podjęto próbę tworzenia kolekcji sztuki współczesnej wychodzącej poza ramy miejscowej tradycji. Zdecydowano się na organizację ogólnopolskiego konkursu rysunku w formie  triennale, z którego część prac (prace nagrodzone i wyróżnione) miały wzbogacać zbiory. Od samego początku celem konkursu było rejestrowanie współcześnie istniejących zjawisk artystycznych oraz umożliwienie prezentacji dorobku artystów w zakresie rysunku. Organizowanie konkursu co trzy lata miało i ma na celu prezentację kształtowania się nowych tendencji i zjawisk w sztuce.
 
W ośmiu dotychczasowych edycjach konkursu organizowanych w latach 1993-2014 wzięło udział 1831 uczestników, którzy zaprezentowali kolejnym komisjom konkursowym 5076 prac reprezentujących współczesne rozumienie i poszukiwania w dziedzinie rysunku będącego podstawą każdej kreacji artystycznej.