Wydawnictwa

 

Muzeum Kresów w Lubaczowie prowadzi działalność wydawniczą związaną nie tylko z wystawami czasowymi i stałymi w muzeum, ale także publikuje opracowania odnoszące się do historii, sztuki  i kultury ludowej regionu. Muzeum ma na swoim koncie kilkadziesiąt tego typu opracowań.
W muzeum można również nabyć publikacje Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.