Wiek XXI

2010 rok - filia Muzeum Kresów w Lubaczowie

W 2010 roku Zespół cerkiewny w Radrużu został przejęty przez Muzeum Kresów w Lubaczowie. Po upływie kilkudziesięciu lat stan cerkwi i towarzyszących jej obiektów wymagał ponownego remontu, a cały zespół świątynny rewitalizacji. W ciągu trzech kolejnych lat wykonane zostały niezbędne prace konserwatorskie wraz z założeniem instalacji alarmowej i przeciwpożarowej. Do świątyni po półwiekowej nieobecności powrócił również jej pierwotny wystrój. Wszystkie elementy wyposażenia, w tym ikonostas i ołtarze boczne, poddane zostały gruntownej konserwacji. W prowadzonych działaniach lubaczowskie muzeum uzyskało pomoc ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Powiatu Lubaczowskiego oraz Gminy Horyniec-Zdrój.

Wybitne walory architektoniczne i malarskie zabytku pozwoliły podjąć starania o wpisanie tej unikalnej świątyni na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Stało się to faktem 27 czerwca 2013 roku. Ponad 400. letnia cerkiew, świadek czasów świetności Rzeczypospolitej wielu narodów, została uznana jednym z najcenniejszych zabytków dziedzictwa kultury światowej.