Adam Wolańczyk

Adam Wolańczyk - aktor, urodzony 9 maja 1936 r. w Cieszanowie. W 1950 r. ukończył Szkołę Podstawową w Cieszanowie, w 1954 r. Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie, a w 1960 r. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi. Zagrał 314 ról w teatrach i 30 w filmach. Pracował w Teatrze „Rozmaitości” we Wrocławiu, Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie, Teatrze Dramatycznym w Legnicy, ale najdłużej w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. 
Należy do Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. Jest autorem siedmiu wystaw fotograficznych tematycznie związanych z teatrem. Współpracował z redakcją literacką Radia Wrocław. Jest dziewięciokrotnym laureatem w plebiscycie „Słowa Polskiego” o Złotą, Srebrną i Brązową Iglicę. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, medalem „Za zasługi dla województwa wałbrzyskiego” i „Kryształowym Sercem” przyznanym przez PCK za pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Jego zainteresowania to – zbieranie książek (poezja, kulinaria), historia sztuki, kolekcjonowanie albumów malarskich, malowanie ikon, fotografowanie, filmowanie, pisanie wierszy.
Jest autorem tomików poezji: „Między wierszami” (Wałbrzych 2015), „Nie mijaj moja miłości. Wiersze” (Sandomierz 2017), „Do Itaki powrócę” (Cieszanów 2017). Choć zawód zaprowadził aktora daleko od miasta rodzinnego, to ciągle wracał do Cieszanowa, zwłaszcza w swej twórczości pisarskiej, gdzie opisywał rodzinne strony: Cieszanów, Radruż, Brusno, Horyniec – Zdrój. W swoich wierszach podkreśla, jak bardzo drogie jest mu miejsce, z którego pochodzi, a w myślach ma wciąż piękno i historię tych kresowych terenów. Szczególnie upodobał sobie cerkiew w Radrużu, często opisując ją w swych wierszach.
 
EP