Polichromia w cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu

Polichromia pokrywająca ściany w cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu stanowi najstarszy element wystroju świątyni, datowana jest na ok. 1648 r. Malowidła zachowały się na północnej ścianie sanktuarium oraz na ścianie ikonostasowej od strony nawy, gdzie wraz z ikonami tablicowymi współtworzyły przez XVII w. pierwotny ikonostas. Pamiątką tego czasu są drewniane listwy dekorowane malowaną wicią roślinną o cechach renesansowych. Listwy te pełniły rolę półek, na których ustawione były ikony, tematycznie ściśle związane z polichromią.

Malowidła pokrywają ścianę ikonostasową na całej jej szerokości sięgając od poziomu prześwitu po niższą połać kopuły. Przedstawienia zostały ułożone w trzy pasy rozdzielone ornamentalnymi fryzami. Najniżej znajduje się rząd proroków po sześć postaci, w ujęciu do wysokości kolan, po obu stronach okrągłego prześwitu w ścianie. Powyżej znajduje się rząd scen biblijnych i Pokrow (Matka Boska Opieki) w polach prostokątnych, od lewej: Ścięcie Świętego Jana Chrzciciela, Wjazd do Jerozolimy, Pokrow Przenajświętszej Bogarodzicy, Zstąpienie do Otchłani, Ofiara Abrahama. Najwyżej, na ukośnej połaci kopuły, umieszczony jest Mandylion – twarz Chrystusa na chuście podtrzymywana przez anioły. Pod tym przedstawieniem znajduje się fryz z postaciami Cherubinów rozdzielanych motywem palmety.

Na północnej ścianie sanktuarium, w architektonicznym obramieniu przedstawione są postacie Ojców Kościoła: Bazylego Wielkiego, Jana Złotoustego i Grzegorza Teologa oraz Archanioła Michała (w trójkątnym zwieńczeniu ram). Poniżej wizerunku Archanioła widnieje napis "Zachowaj Panie w zdrowiu sługę swojego Jakuba i sługę swoją w zdrowiu(tym) i zmarłego sługę bożego młodzieńca Michaiła".

Polichromia o charakterze linearno – płaszczyznowym z radruskiej cerkwi wykazuje związki formalne i ideowe z podobnymi malowidłami zachowanymi w położonych w pobliżu cerkwiach p.w. św. Ducha w Potyliczu  (Ukraina) i Gorajcu. Świątynie te również zostały wzniesione w XVI w.