DZIEDZICTWO KRESÓW

Dziedzictwo Kresów

Wystawa nawiązuje do wielonarodowego dziedzictwa Kresów ze szczególnym uwzględnieniem   społeczność : polskiej, ruskiej (ukraińskiej) i żydowskiej. W części poświęconej sztuce sakralnej eksponowane jest malarstwo (XVIII-XIX w.), rzeźba (XVIII-XIX w.) związane z Kościołem Rzymskokatolickim, ikony  z Cerkwi Greckokatolickiej (XVII-XX w.), a także cenna kolekcja judaików. Na wystawie sztuki sakralnej  prezentowane są krzyże i figury kamienne z przełomu XIX i XX w., wykonane w ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym, oraz kolekcja żelaznych krzyży cerkiewnych z XVIII, XIX i początku XX w.